Et aktivitets– og samværstilbud er med sigte på opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder og af livsvilkårene, og kan være et alternativ til beskyttet beskæftigelse. Formålet er, at der som udgangspunkt, ikke er tale om egentlig beskæftigelse, eller lønnet arbejde, men at give borgeren mulighed for at komme hjemmefra og deltage i sociale aktiviteter og gøremål.

Lovgrundlag:

Lov om Social Service §104:
“Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets– og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.”