Beskyttet beskæftigelse er mere end blot arbejde

I NSV får du mulighed for at være en del af et medarbejderfællesskab med andre beskyttede medarbejdere

Vi har en bred vifte af vidt forskellige arbejdstilbud, som du kan se under menupunkterne for værkstederne.

Vi har fokus på en god hverdag med spændende arbejdsopgaver og godt socialt samvær, ligesom vi sætter pris på vores sociale arrangementer.

Udvikling af kompetencer er også en vigtig del af vores arbejde i NSV, og vi afholder derfor løbende kurser, som du som beskyttet medarbejder kan deltage i. Vi har både kurser og forløb internt på de enkelte værksteder og kurser på tværs af værkstederne.

 

Kunne du tænke dig at arbejde hos NSV skal du først kontakte din sagsbehandler
så holder vi et opstartsmøde hvor vi aftaler en 14 dages praktik på det ønskede værksted.
Har du efter endt praktik lyst til at blive tilbudt beskæftigelse hos NSV, så kontakter vi din sagsbehandler. Når bevillingen er blevet godkendt af visitationen kan du starte det rigtige arbejde.

.
Job på NSV aflønnes efter gældende regler
Beskyttet beskæftigelse er oftest knyttet til beskyttede værksteder vendt til den gruppe borgere, der ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet.

Beskyttet beskæftigelse er i særlig grad rettet mod personer, som kan klare produktions- og arbejdsrelaterede opgaver, service, montage- og pakkeopgaver. Filosofien med at tilbyde beskyttet beskæftigelse er, at borgere med nedsat funktionsevne skal yde efter evne samt have mulighed for at tillære nye kompetencer. Dette eventuelt i forbindelse med et individuelt uddannelsesforløb gerne kombineret med kompenserende specialundervisning.
Disse tiltag vil øge muligheden for, at gøre den enkelte bruger mere selvhjulpen i hverdagen og herigennem øge livskvaliteten.

Lov om Social Service §103:
”Kommunalbestyrelsen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under 65 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde særligt tilrettelagt beskæftigelsesforløb til personer med særligt sociale problemer”.
Dagstaksten for et § 103 tilbud er; Kr. 289,- (365 dage om året)