STU I NÆSTVED - NSV TILBUD I BEVÆGELSE

null

”En hverdag i fællesskab med andre, noget at stå op til”
STU er for dig, der ønsker at udvikle dig personligt, fagligt og socialt, så du er bedre rustet til at komme videre.

BESKYTTET
BESKÆFTIGELSE

null

”NSV er verdens bedste arbejdsplads”
NSV er mere end blot arbejde! Her får du mulighed for at være en del af et kollegialt fællesskab med andre beskyttede medarbejdere i en tryg hverdag.

AKTIVITET OG
SAMVÆRSTILBUD

null

Sammen styrker og udvikler vi dig personligt og socialt gennem spændende aktiviteter, der giver god mening og øger livskvaliteten!