Om centret

NSV tilbyder STU, beskæftigelse, aktivitet og samvær til unge og voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse efter Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov samt § 103 og § 104 i Lov om Social Service.

Vi har en fagligt bredt sammensat personalegruppe, som omfatter både fag-fagligt og pædagogisk personale. Dette giver et godt samspil mellem en faglig identitet, som STU eleverne og de beskyttede medarbejdere kan spejle sig i, og en solid pædagogisk støtte til alle tilknyttede borgere.

Vores overordnede målsætning er at levere uddannelses- og beskæftigelses- og aktivitetstilbud af høj kvalitet til den enkelte elev/beskyttede medarbejder/borger og på den måde øge den enkeltes livskvalitet.

Vi tilrettelægger tilbuddet med afsæt i den enkeltes ønsker og muligheder. Målet for indsatsen vil derfor være individuelle for alle tilknyttede borgere.

For nogle er målet at gå fra STU uddannelseslinje til almen uddannelsesforløb, for andre er målet fra ”beskyttet” til ”støttet” beskæftigelse, for en tredje gruppe er målet at deltage i et konstruktivt og indholdsrigt tilbud, der bidrager til personlig og faglig udvikling og øget livskvalitet.

Vi lægger vægt på det pædagogiske arbejde og den enkelte tilknyttede borgers mulighed for at indgå i en større social sammenhæng på en arbejdsplads.

Kontakt NSV

Fabriksvej 78

4700 Næstved

T: 5588 2130

Skriv til NSV

 

EAN nr. 5798007291662

CVR-nr: 29961573