Inden borgeren starter i NSV holder vi et møde, hvor vi aftaler arbejdstider, ønsker til opgaver og indledende mål for indsatsen.

 

Praktikperiode

Når nye medarbejdere starter i NSV, har vi en praktikperiode inden fastansættelse. Praktikperioden er i reglen 2-4 uger, hvorefter vi holder et evalueringsmøde. Hvis der er enighed om, at tilbuddet er det rette for borgeren, fortsætter borgeren herefter som beskyttet medarbejder hos os.

 

Betalingstilsagn

Der skal foreligge et betalingstilsagn fra visiterende kommune, inden borgeren starter i beskyttet beskæftigelse. Vi opkræver ikke betaling for praktikperioden, hvis borgeren ikke ønsker at fortsætte i beskyttet beskæftigelse. Ønsker borgeren fortsat at benytte tilbuddet om beskyttet beskæftigelse, opkræver vi betaling fra praktikperiodens start.

Henvendelser vedr. nye borgere bedes rettet til:

Lena Rasmussen
Mobil: 2652 4705
Mail: lmsra@naestved.dk