STU – Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

NSV tilbyder en bred vifte af 3-årige STU uddannelser til unge mellem 16 og 25 år, der ikke kan drage nytte af det ordinære uddannelsessystem og som efter folkeskole eller specialskole har behov for hjælp til at overvinde begrænsninger som følge af et fysisk eller psykisk handicap.

Se nærmere på stuinaestved.dk

Beskyttet beskæftigelse

NSV tilbyder beskyttet beskæftigelse og øget livskvalitet til borgere mellem 18 og 65 år med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne efter § 103 i Lov om Social Service.

På disse sider kan du finde praktiske oplysninger, når du overvejer, om beskyttet beskæftigelse hos os er det rigtige tilbud for en borger. Hvis du vælger ”Borgertilbud” i topmenuen / Beskyttet beskæftigelse, kan du læse om vores forskellige arbejdstilbud til de beskyttede medarbejdere.

Aktivitet & samvær

NSV tilbyder aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter § 104 i Lov om Social Service.

På disse sider kan du finde praktiske oplysninger, når du overvejer, om disse tilbud hos os er det rigtige tilbud for en borger. Hvis du vælger ”Borgertilbud” i topmenuen / Aktivitet & samvær, kan du læse om vores forskellige tilbud rettet mod forskellige målgrupper.

 

Henvendelser og spørgsmål bedes rettet til:

Lena Rasmussen
Mobil: 2652 4705
Mail: lmsra@naestved.dk