STU PUK 2 er for dig, der har brug for en ekstra hånd og en tryg struktur…

– når du skal have det bedste ud af hverdagen? Hos os har eleverne alle et større støttebehov af forskellig art – lige fra hjælp til personlige behov og en tæt individuel vejledning og struktur i dagens løb.

Hvad laver vi?

Vi starter dagen med et morgenmøde, hvor vi gennemgår de aktiviteter, der er i løbet af dagen. Det er vigtigt for os, at arbejde struktureret i et trygt miljø, hvor der lægges stor vægt på elevernes individuelle behov.

Totalkommunikation

Når vi arbejder med totalkommunikation, så bety-der det, at vi er opmærksomme på alle brugbare kommunikationsformer, som er tilgængelige for den enkelte elev – uanset om det er ord, lyde, kroppen eller hjælpemidler. Målet er, på alle tænkelige måder, at kende og besvare elevernes udtryk. Vi gør alt, hvad vi kan, for at afdække og tage vare på de følelses – og meningsaspekter, der kan tænkes at ligge bag elevernes forskelligartede udtryk. Det er afgørende for os, at vi hele tiden udbygger og forbedrer kommunikationen og samspillet – og vores værdier om respekt, tid, indføling og glæde er i spil, når det lykkes. Fx bruger vi Tegn til Tale, Pechs, Billedkommunikation, musik, 1:1 musik- terapi og Piktogrammer.

Sanseintegration

På STU PUK 2 arbejder vi med sanseintegration. Sanseintegration er evnen til at få sanserne til at arbejde sammen, samt evnen til at bearbejde indtryk fra kroppens sanser og bevægelser til en helhed.

Undervisning

På STU NSV udbydes der forskellige undervisningsfag så som dansk, matematik, samfundsfag m.m. ud fra elevernes kompetence . Vi glæder os til byde dig velkommen i det udviklende univers.

 

Læs mere om fælles aktiviteter og emneuger på tværs af STU linjerne og yderligere almen undervisning, tilvalg og praktikker under menupunkterne til venstre.

STU PUK 2
Personlig udvikling og totalkommunikation

 • Struktur, forudsigelighed og tryghed
 • Overblik hver morgen for dagens program
 • Totalkommunikation
 • Life Skills (botræning)
 • Musik og musikterapi
 • Ipads
 • Undervisningsprogrammer/spil
 • Dansesnor
 • Studietur
 • Socialt samvær
 • Svømning
 • Sanserum-Snoozlerum/hus
 • Sociale aktiviteter ude af huset
  og meget andet

Kontakt STU PUK 2 på
T: 2545 0393/2545 0516

Hent PUK 2 folder