STU PUK 2 er for dig, der har brug for en ekstra hånd og en tryg struktur…

– når du skal have det bedste ud af hverdagen? Hos os har eleverne alle et større støttebehov af forskellig art – lige fra hjælp til personlige behov og en tæt individuel vejledning og struktur i dagens løb.

Hvad laver vi?

Vi starter dagen med et morgenmøde en-nemgår de aktiviteter, der er i løbet af dagen. Det er vigtigt for os, at arbejde struktureret i et trygt miljø, hvor der lægges stor vægt på elevernes individuelle behov.

Totalkommunikation

Når vi arbejder med totalkommunikation, så bety-der det, at vi er opmærksomme på alle brugbare kommunikationsformer, som er tilgængelige for den enkelte elev – uanset om det er ord, lyde, kroppen eller hjælpemidler. Målet er, på alle tænkelige måder, r-kende og besvare elevernes udtryk. Vi gør alt, hvad vi kan, for at afdække og tage vare på de følelses – og meningsaspekter, der kan tæ es at li elevernes forskelligartede udtryk. Det er afgørende for os, at vi hele tiden udbygger og forbedrer kommunikationen og samspillet – og vores værdier om respekt, tid, indføling og glæde er i spil, når det lykkes. Fx bruger vi Tegn til Tale, Pechs, Billedkommunikation, musik, 1:1 musik- terapi og Piktogrammer.

Sanseintegration

På STU PUK 2 arbejder vi med sanseintegration. Sanseintegration er evnen til at få sanserne til at ar-bejde sammen, samt evnen til at bearbejde indtryk fra kroppens sanser og bevægelser til en helhed.

Undervisning

På STU NSV udbydes der forskelli -ningsfag så som dansk, matematik, samfundsfag m.m. ud fra elevernes kompetence . Vi glæder os til byde dig velkommen i det udviklende univers.

 

Læs mere om fælles aktiviteter og emneuger på tværs af STU linjerne og yderligere almen undervisning, tilvalg og praktikker under menupunkterne til venstre.

STU PUK 2
Personlig udvikling og totalkommunikation

 • Struktur, forudsigelighed og tryghed
 • Overblik hver morgen for dagens program
 • Totalkommunikation
 • Life Skills (botræning)
 • Musik og musikterapi
 • Ipads, interaktive touchskærme
 • Undervisningsprogrammer/spil
 • Afspænding
 • Svømning
 • Sanserum-Snoozlerum/hus
 • Sociale aktiviteter ude af huset
  og meget andet

Kontakt STU PUK 2 på
T: 2545 0393/2545 0516

Hent PUK 2 folder