Har du brug for totalkommunikation, ekstra hænder og en tryg struktur, når du skal have det bedste ud af hverdagen?

Når vi arbejder med totalkommunikation i denne gruppe, der har det største støttebehov, så betyder det, at vi er opmærksomme på alle brugbare kommunikationsformer, som er tilgængelige for den enkelte elev – uanset om det er ord, lyde, kroppen eller hjælpemidler. Pædagog/elevforholdet hos os er 1:1.

 

Totalkommunikation

Vi starter dagen med et morgenmøde, hvor vi gennemgår de aktiviteter, der er i løbet af dagen. Det er vigtigt for os at arbejde struktureret i et trygt miljø, hvor der lægges stor vægt på elevernes individuelle behov.

Målet er at kunne anerkende og besvare elevernes udtryk, tage vare på de følelses- og meningsaspekter, der tænkes at ligge bag elevernes forskelligartede udtryk.

Afgørende er det at vi hele tiden udbygger og forbedrer kommunikationen og samspillet – og vores værdier om respekt, tid, indføling og glæde er i spil, når det lykkes. Fx bruger vi Tegn til Tale, Pechs, Billedkommunikation, musik og 1:1 musikterapi, Piktogrammer.

 

Sanseintegration

Vi arbejder med sanseintegration. Evnen til at få sanserne til at arbejde sammen, samt evnen til at bearbejde indtryk fra kroppens sanser og bevægelser til en helhed.

 

STU i Næstved udbyder forskellige undervisningsfag så som dansk, matematik, samfundsfag m.m. ud fra elevernes kompetencer.

STU PUK 2
Personlig udvikling og totalkommunikation

 • Struktur, forudsigelighed og tryghed
 • Overblik hver morgen for dagens program
 • Totalkommunikation
 • Life Skills (botræning)
 • Musik og musikterapi
 • Ipads
 • Undervisningsprogrammer/spil
 • Dansesnor
 • Studietur
 • Socialt samvær
 • Svømning
 • Sanserum-Snoozlerum/hus
 • Sociale aktiviteter ude af huset
  og meget andet

Kontakt STU PUK 2 på
T: 2545 0393/2545 0516