Tænker du på uddannelse, arbejdsliv og nye relationer, men har svært ved at trives i en hverdag præget af præstationspres?

Så er STU Modus et godt tilbud til dig der har psykiske/psykosociale udfordringer i større eller mindre grad.

Hvad laver vi?

Hos os hjælper og forbereder vi dig til at vælge uddannelse eller arbejde efter hvor dine interesser og kompetencer er stærkest. Hvordan du skaber nye sociale kontakter, tager hensyn til din sårbarhed og får den integreret som en ressource i stedet for en hæmsko fremadrettet.

På den måde skaber vi sammen de bedste vækstbetingelser, så du altid er klædt på til at træffe selvstændige, meningsfulde valg for dit liv og livsbane.

Du kan få både intern og ekstern undervisning fx i dansk og matematik (obligatorisk) samt engelsk, samfundsfag og du har mulighed for andre tilvalg – se i menuen til venstre.
Herudover kan du komme i praktik på NSVs mange værkstedstilbud og vi kan skabe kontakt til en ekstern arbejdsplads.

Veje til at takle hverdagen

Vi er meget mere end blot skolefag – for din personlige, sociale udvikling er mindst lige så vigtig. Gennem kropsforståelse og  daglig bevægelse motiveres vi alle til gode vaner, der giver overskud til at takle hverdagens udfordringer. Dine ønsker og fremtidige mål er vores vigtigste rettesnor. Derfor arbejder vi i et stressfrit miljø med plads til mindfullness og en hyggesludder om stort og småt.

Vi glæder os til at byde dig velkommen i rummeligt univers!

 

Læs mere om fælles aktiviteter og emneuger på tværs af STU linjerne og yderligere almen undervisning, tilvalg og praktikker under menupunkterne til venstre.

STU Modus

  • For unge med psykisk/psykosociale udfordringer
  • Forberedelse til uddannelse og arbejdsliv
  • Personlig udvikling
  • Sociale relationer
  • Kropsforståelse og motion
  • Praktikker i NSV og eksternt
  • Sociale aktiviteter ude af huset
    og meget andet

Kontakt STU Modus på
T: 2030 5448

Hent STU Modus folder