Otterupvej er bygget op af 2 basisgrupper 1 og 2. Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang til den enkelte borger, hvor vi gennem vores samvær- og nærværstilbud, danner rammerne for at et miljø, der skaber bedst mulige relation mellem borger og medarbejdere samt borgerne imellem. Vi har den forståelse af, at relationen er bærende for at skabe en dagligdag og kultur, hvor alle borgere oplever en positiv stemning, inddragelse gennem selv- og medbestemmelse, og at blive inkluderet i et meningsfyldt fællesskab.

Som en del af tilbuddet imødekommer vi den enkeltes behov for hjælp til praktiske gøremål som toiletbesøg og måltider.

De aktiviteter vi tilbyder i løbet er ugen er:

  • Kreative aktiviteter som tegne og maleprojekter, papirklip mm.
  • Fællessang med Ole vores husguitarist tirsdag i ulige uger, samt afspilning af musik på ipad og på storskærm
  • Fejring af de årlige traditioner som fastelavn, påskefrokost, sommerfest, Sct. Hans og julefrokost, borgernes fødselsdage, fejres ved at vi spiser lagkage og synger fødselsdagssang en gang om måneden.
  • ”Biograf” hvor vi sammen ser film på storskærm.
  • Fredag morgen hygger vi med nybagte boller til morgenkaffen.

Vi benytter os så meget som muligt af udearealerne, både vores egen have, samt ved en daglig gåtur.

Vi samarbejder desuden tværfagligt med fysioterapeuter og musikterapeut.