Til sagsbehandlere

Kontakt

Lena Rasmussen
Funktionsleder
Beskyttet Beskæftigelse

T: 2652 4705
M: lmsra@naestved.dk

Beskyttet beskæftigelse

NSV tilbyder beskyttet beskæftigelse og øget livskvalitet til borgere mellem 18 og 65 år med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne efter § 103 i Lov om Social Service.

På disse sider kan du finde praktiske oplysninger, når du overvejer, om beskyttet beskæftigelse hos os er det rigtige tilbud for en borger. Hvis du vælger ”Borgertilbud” i topmenuen / Beskyttet beskæftigelse, kan du læse om vores forskellige arbejdstilbud til de beskyttede medarbejdere.
 

Aktivitet & samvær

NSV tilbyder aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter § 104 i Lov om Social Service.

På disse sider kan du finde praktiske oplysninger, når du overvejer, om disse tilbud hos os er det rigtige tilbud for en borger. Hvis du vælger ”Borgertilbud” i topmenuen / Aktivitet & samvær, kan du læse om vores forskellige tilbud rettet mod forskellige målgrupper.

STU – Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

NSV tilbyder en bred vifte af 3-årige STU uddannelser til unge mellem 16 og 25 år, der ikke kan drage nytte af det ordinære uddannelsessystem og som efter folkeskole eller specialskole har behov for hjælp til at overvinde begrænsninger som følge af et fysisk eller psykisk handicap.

Se nærmere på stuinaestved.dk

Billede af mønter

2020-takster:

  • §103 Næstvedborgere – kr. 256 pr. dag
  • §103 udenbys borgere – kr. 306 pr. dag
  • §104 Næstvedborgere – kr. 313 pr. dag
  • §104 udenbys borgere – kr. 339 pr. dag

STU Næstvedborgere – kr. 544,57 pr. dag

STU udenbys borgere – kr. 567,19 pr. dag

STU PUK Næstvedborgere – kr. 769,30 pr. dag

STU PUK udenbys borgere – kr. 792,79 pr. dag

Særtakst Næstvedborgere – kr. 250,92 pr. time

Særtakst udenbys borgere – kr. 261,73 pr. time

Visitation af borgere

Når du som sagsbehandler retter henvendelse vedr. visitation af en borger, er det vigtigt, du oplyser formålet med et tilbud om beskyttet beskæftigelse til denne borger.

I forbindelse med visitation bedes du så vidt muligt fremsende § 141 handleplan/VUM skema for borgeren samt andre relevante oplysninger fra eventuel uddannelse eller tidligere arbejdspladser m.v. Så har vi de bedst mulige betingelser for at skabe et godt arbejdstilbud for borgeren; et tilbud, som hænger sammen med vedkommendes øvrige livssituation og erfaringer.

Har borgeren særlige ønsker til værksted eller opgavetyper, bedes dette oplyst ved henvendelse. Oplysninger om typen af funktionsnedsættelse, særlige behov og skånehensyn er ligeledes vigtige i forbindelse med visitation.

Endelig bedes du som sagsbehandler fremsende en bevilling/et betalingstilsagn, inden borgeren starter hos os.

Tegning

Opstart

Inden borgeren starter i NSV holder vi et møde, hvor vi aftaler arbejdstider, ønsker til opgaver og indledende mål for indsatsen.

Praktikperiode
Når nye medarbejdere starter i NSV, har vi en praktikperiode inden fastansættelse. Praktikperioden er i reglen 2-4 uger, hvorefter vi holder et evalueringsmøde. Hvis der er enighed om, at tilbuddet er det rette for borgeren, fortsætter borgeren herefter som beskyttet medarbejder hos os.

Betalingstilsagn
Der skal foreligge et betalingstilsagn fra visiterende kommune, inden borgeren starter i beskyttet beskæftigelse. Vi opkræver ikke betaling for praktikperioden, hvis borgeren ikke ønsker at fortsætte i beskyttet beskæftigelse. Ønsker borgeren fortsat at benytte tilbuddet om beskyttet beskæftigelse, opkræver vi betaling fra praktikperiodens start.

 

 

Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.